Isnaini, F., & Islam, M. (2021). PERANCANGAN APLIKASI INTERAKTIF ISLAMI ANDROID “DOA SEHARI-HARI BERSAMA ZIO & AZA”. BARIK, 3(1), 1-14. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/42408