[1]
F. Isnaini and M. Islam, “PERANCANGAN APLIKASI INTERAKTIF ISLAMI ANDROID ‘DOA SEHARI-HARI BERSAMA ZIO & AZA’”, JDKV, vol. 3, no. 1, pp. 1-14, Jul. 2021.