[1]
MIYANTI, E. 2017. KADURJANAN SAJRONE CRITATEMANTEN ADUS GETIHANGGITANE SRIADI HARJONOTINTINGAN STRUKTURLAN ASPEK SOSIOLOGIS. JOB (Jurnal Online Baradha). 3, 3 (May 2017). DOI:https://doi.org/10.26740/job.v3n3.p%p.