MIYANTI, E. (2017). KADURJANAN SAJRONE CRITATEMANTEN ADUS GETIHANGGITANE SRIADI HARJONOTINTINGAN STRUKTURLAN ASPEK SOSIOLOGIS. JOB (Jurnal Online Baradha), 3(3). https://doi.org/10.26740/job.v3n3.p%p