MIYANTI, E. (2017) “KADURJANAN SAJRONE CRITATEMANTEN ADUS GETIHANGGITANE SRIADI HARJONOTINTINGAN STRUKTURLAN ASPEK SOSIOLOGIS”, JOB (Jurnal Online Baradha), 3(3). doi: 10.26740/job.v3n3.p%p.