[1]
E. MIYANTI, “KADURJANAN SAJRONE CRITATEMANTEN ADUS GETIHANGGITANE SRIADI HARJONOTINTINGAN STRUKTURLAN ASPEK SOSIOLOGIS”, JOB, vol. 3, no. 3, May 2017.