MIYANTI, EKA. “KADURJANAN SAJRONE CRITATEMANTEN ADUS GETIHANGGITANE SRIADI HARJONOTINTINGAN STRUKTURLAN ASPEK SOSIOLOGIS”. JOB (Jurnal Online Baradha) 3, no. 3 (May 12, 2017). Accessed April 15, 2024. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19333.