RATNA SARI, RIKA. “KONFLIK BATINPARAGASAJRONENOVELMENDHUNGANGGITANE YES ISMIE SURYAATMADJATINTINGAN PSIKOLOGI SASTRA”. JOB (Jurnal Online Baradha) 3, no. 3 (July 25, 2017). Accessed April 15, 2024. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20758.