[1]
F. Zakhia and D. Dermawan, “PENERAPAN FLIPPED CLASSROOM PADA MATA PELAJARAN PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK SEBAGAI SOLUSI PEMBELAJARAN DARING DIMASA PANDEMI DI SMKN 2 SURABAYA”, IT-EDU, vol. 5, no. 2, pp. 677-684, Jul. 2021.