[1]
Azmi, M. and Patrikha, F. 2021. PENGARUH ONLINE CUSTOMER EXPERIENCES TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI INTERVENING (Studi Pada Pembelian Elektronik Di Marketplace Shopee). Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN). 10, 1 (Nov. 2021), 1610-1618.