(1)
Azmi, M.; Patrikha, F. PENGARUH ONLINE CUSTOMER EXPERIENCES TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI INTERVENING (Studi Pada Pembelian Elektronik Di Marketplace Shopee). jptn 2021, 10, 1610-1618.