Azmi, M., & Patrikha, F. (2021). PENGARUH ONLINE CUSTOMER EXPERIENCES TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI INTERVENING (Studi Pada Pembelian Elektronik Di Marketplace Shopee). Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN), 10(1), 1610-1618. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jptn/article/view/42791