HIDAYATULLOH, M. PENGARUH CITRA MERK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK TELUR ASIN DI UMKM MARDLOTILLAH SALTY EGGS LAMONGAN DENGAN MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN), v. 10, n. 1, p. 1643-1649, 21 mar. 2022.