Azmi, Mohammad, and Finisica Patrikha. 2021. “PENGARUH ONLINE CUSTOMER EXPERIENCES TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI INTERVENING (Studi Pada Pembelian Elektronik Di Marketplace Shopee)”. Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN) 10 (1), 1610-18. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jptn/article/view/42791.