[1]
M. Azmi and F. Patrikha, “PENGARUH ONLINE CUSTOMER EXPERIENCES TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI INTERVENING (Studi Pada Pembelian Elektronik Di Marketplace Shopee)”, jptn, vol. 10, no. 1, pp. 1610-1618, Nov. 2021.