(1)
SYAHPUTRA, R.; YUNDRA, E. PENGEMBANGAN TRAINER MIKROKONTROLER PADA MATA PELAJARAN MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER DI KELAS XI SMK NEGERI 2 LAMONGAN. JPTE 2020, 9.