RAHMAT, A., & YUNDRA, E. (2019). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA KELAS XI TEI DI SMK NEGERI 1 DRIYOREJO. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 8(3). https://doi.org/10.26740/jpte.v8n3.p%p