SYAHPUTRA, R., & YUNDRA, E. (2020). PENGEMBANGAN TRAINER MIKROKONTROLER PADA MATA PELAJARAN MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER DI KELAS XI SMK NEGERI 2 LAMONGAN. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 9(2). https://doi.org/10.26740/jpte.v9n2.p%p