SYAHPUTRA, RIZAL, and EPPY YUNDRA. 2020. “PENGEMBANGAN TRAINER MIKROKONTROLER PADA MATA PELAJARAN MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER DI KELAS XI SMK NEGERI 2 LAMONGAN”. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro 9 (2). https://doi.org/10.26740/jpte.v9n2.p%p.