Fahmi, A., Kholis, N., Basuki, I. and Sumbawati, M. (2021) “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING DIBANDINGKAN E-LEARNING DIPADU PENDEKATAN SCIENTIFIC APPROACH TERHADAP KEMAMPUAN HOTS DLE KELAS X TITL SMKN 6 MALANG”, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 10(03), pp. 337-346. doi: 10.26740/jpte.v10n03.p337-346.