[1]
A. RAHMAT and E. YUNDRA, “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA KELAS XI TEI DI SMK NEGERI 1 DRIYOREJO”, JPTE, vol. 8, no. 3, Jul. 2019.