[1]
R. SYAHPUTRA and E. YUNDRA, “PENGEMBANGAN TRAINER MIKROKONTROLER PADA MATA PELAJARAN MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER DI KELAS XI SMK NEGERI 2 LAMONGAN”, JPTE, vol. 9, no. 2, Jun. 2020.