[1]
A. Fahmi, N. Kholis, I. Basuki, and M. Sumbawati, “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING DIBANDINGKAN E-LEARNING DIPADU PENDEKATAN SCIENTIFIC APPROACH TERHADAP KEMAMPUAN HOTS DLE KELAS X TITL SMKN 6 MALANG”, JPTE, vol. 10, no. 03, pp. 337-346, Jul. 2021.