RAHMAT, ABDUL, and EPPY YUNDRA. “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA KELAS XI TEI DI SMK NEGERI 1 DRIYOREJO”. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro 8, no. 3 (July 12, 2019). Accessed July 17, 2024. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-teknik-elektro/article/view/29120.