Return to Article Details KAPITAYAN TRADHISI ADEG GRIYA MADHEP NGALOR ING DHUSUN JOMBOK DESASEMBUNGIN KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN Download Download PDF