Editor in Chief

Moh. Danang Bahtiar, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
[Scholar ID: 7YrGLnsAAAAJ
[SINTA ID: 6026945]

Editorial on Board

Irin Widayati, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
[Scholar ID: QQPRlRsAAAAJ]
[Scopus ID: 57203429875]
[SINTA ID: 260244]

Han Tantri Hardini, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
[Scholar ID: 4Pepy3sAAAAJ]
[Scopus ID: 57201350081]
[SINTA ID: 6726265]

Vivi Pratiwi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
[Scholar ID: 7v3ex48AAAAJ&hl]
[SINTA ID: 6705223]

Amirul Arif, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
[Scholar ID: _mg-6f0AAAAJ]
[SINTA ID: 6756986]

Dhika Maha Putri, FEB Universitas Negeri Malang, Indonesia
[Scholar ID: b7LccSoAAAAJ]
[Scopus ID: 57223088371]
[SINTA ID: 6026934]

Dwi Narullia, FEB Universitas Negeri Malang, Indonesia
[Scholar ID: nvxxXK8AAAAJ&hl]
[SINTA ID: 6026953]

Dwi Herlindawati, FKIP Universitas Jember, Indonesia
[Scholar ID: gMaIg2wAAAAJ]
[SINTA ID: 6754716]

 
Kholilah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
[Scholar ID: 7A4-Gz0AAAAJ&hl=en]
[SINTA ID: 6027019]
 
Dewi Noor Fatikhah Rokhimakhumullah, Universitas Brawijaya
[Scholar ID: -dR_DBcAAAAJ&hl=en]
[SINTA ID: 6027275 ]