Published: 2021-02-15

FAKTOR PERILAKU HIGIENE SANITASI MAKANAN PADA PENJAMAH MAKANAN PEDAGANG KAKI LIMA

Intan Permatasari, Sri Handajani, Siti Sulandjari, Mutimmatul Faidah

223-233

Abstract views: 14 , PDF downloads: 29