Published: 2017-05-12

ELIPSIS JEJER SAJRONE UKARA CAMBORAN ING BASA JAWA

CHOIRUNNISA
Abstract View: 29 , PDF Download: 30

KONFLIKSAJRONE CERBUNG WAYANG MBUJUNG LINTANG ANGGITANE ST. SRI PURNANTO

ANDREANES FISMATHIKA PRIMATAMA
Abstract View: 29 , PDF Download: 34

OWAH-OWAHANE TEGESE TEMBUNG ING BASA JAWA ADHEDHASAR DRAJATE

FUAD MUJAHID
Abstract View: 48 , PDF Download: 91

LEKSIKON UPACARA ADAT ING DESA TAKSIKMADU KECAMATAN WATULIMOKABUPATEN TRENGGALEK

JHON GURUH PUTRA PAKARSI
Abstract View: 49 , PDF Download: 45

PIWULANG AGAMA ISLAM SAJRONE KITAB NGALAM NGIBARAT

MUHAMMAD AFIK
Abstract View: 22 , PDF Download: 20

PERJUWANGANE WANITASAJRONENOVELSANJA SANGUTREBELAANGGITANEPENI(TINTINGANFEMINISME)

RISSANDA YUNIDA MIHARGANDINI
Abstract View: 14 , PDF Download: 19

SET PRABOT PAWON ADHEDHASAR MAKNA REFERENSIAL

ANDI SUSILO
Abstract View: 23 , PDF Download: 35